Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocze¶nienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ¶wiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jeste¶my do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera"

Dnia 18 stycznia zakończyli¶my szkolenie zawodowe realizowane w ramach projektu, pn. „Kariera zawodowa” współfinansowanego ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

W szkoleniu uczestniczyło 10 osób, a ł±czny czas trwania wyniósł 154 godziny. Wszyscy Uczestnicy zdali egzamin z pozytywnym wynikiem.

Nabyte umiejętno¶ci zostan± wykorzystane w życiu codziennym, a także zwiększ± konkurencyjno¶ć Beneficjentów na rynku pracy oraz przyczyni± się do uzyskania satysfakcjonuj±cego zatrudnienia.

Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19304719, aktualnie przegl±da j± 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON