1 procent
zobacz >>>

Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera"

Dnia 18 stycznia zakończyli¶my szkolenie zawodowe realizowane w ramach projektu, pn. „Kariera zawodowa” współfinansowanego ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

W szkoleniu uczestniczyło 10 osób, a ł±czny czas trwania wyniósł 154 godziny. Wszyscy Uczestnicy zdali egzamin z pozytywnym wynikiem.

Nabyte umiejętno¶ci zostan± wykorzystane w życiu codziennym, a także zwiększ± konkurencyjno¶ć Beneficjentów na rynku pracy oraz przyczyni± się do uzyskania satysfakcjonuj±cego zatrudnienia.

Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera" Zakończenie szkolenia "Pracownik obsługi biurowej z zaawansowan± obsług± komputera"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18297976, aktualnie przegl±da j± 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON