1 procent
zobacz >>>

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na niezależność!"

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Szansa na niezależność!” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0212/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

Projekt pn. „Szansa na niezależność!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Cel projektu: wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 - 64 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu (01.12.2018-31.12.2019).

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Szansa na niezależność!”

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 - 31.12.2019

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

Do udziału zapraszamy osoby:

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl

 

Wartość projektu: 939 822,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 798 848,70 zł


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18297957, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON