Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocze¶nienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ¶wiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jeste¶my do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

20 wrze¶nia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera” realizowane w ramach projektu „Integracja”.

Dziesięciu Uczestników będzie zapoznawać się m.in. z podstawami i charakterystyk± pracy biurowej, zasadami jej planowania i organizacji, a także zdobęd± umiejętno¶ć sporz±dzania dokumentacji biurowej. Podczas czę¶ci szkolenia Beneficjenci mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętno¶ci obsługi komputera,  programów użytkowych oraz urz±dzeń biurowych. W programie planowane s± również zajęcia z zakresu zasad efektywnej komunikacji, fachowej obsługi klienta, zagadnień prawnych, a także zagadnień, dotycz±cych efektywnej organizacji i zarz±dzania. Szkolenie wynika z potrzeb zawodowych Beneficjentów i w pełni odpowiada aktualnym trendom zatrudnieniowym na rynku pracy.


Życzymy uczestnikom owocnej nauki!

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19270416, aktualnie przegl±da j± 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON