1 procent
zobacz >>>

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

20 wrze¶nia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera” realizowane w ramach projektu „Integracja”.

Dziesięciu Uczestników będzie zapoznawać się m.in. z podstawami i charakterystyk± pracy biurowej, zasadami jej planowania i organizacji, a także zdobęd± umiejętno¶ć sporz±dzania dokumentacji biurowej. Podczas czę¶ci szkolenia Beneficjenci mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętno¶ci obsługi komputera,  programów użytkowych oraz urz±dzeń biurowych. W programie planowane s± również zajęcia z zakresu zasad efektywnej komunikacji, fachowej obsługi klienta, zagadnień prawnych, a także zagadnień, dotycz±cych efektywnej organizacji i zarz±dzania. Szkolenie wynika z potrzeb zawodowych Beneficjentów i w pełni odpowiada aktualnym trendom zatrudnieniowym na rynku pracy.


Życzymy uczestnikom owocnej nauki!

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019r.
Stronę odwiedzono 17589449, aktualnie przegl±da j± 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON