1 procent
zobacz >>>





Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac"

Dnia 31 stycznia  2017 r. zakończyło się szkolenie pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” organizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w ramach projektu „Praca ze wspomaganiem”. W ramach realizowanego szkolenia Uczestnicy mieli możliwość poszerzyć i udoskonalić wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania i organizacji pracy biurowej, dokumentacji biurowej i handlowej, profesjonalnej obsługi klienta, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz zagadnień prawno-administracyjnych.

Szkolenie z zakresu kadr i płac dotyczyło następującej tematyki: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, rodzaje umów o pracę, okresy wypowiedzenia, czas pracy i jego ewidencja, systemy czasu pracy, uprawnienia urlopowe pracowników, obliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz za czas niewykonywania pracy, zasady naliczania dodatku za godziny nadliczbowe i nocne (brutto, netto), wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, naliczanie  podatku dochodowego.

Szkolenie pozwoliło Uczestnikom uzupełnić kwalifikacje zawodowe, a także zwiększyć szanse na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącym oraz wszystkim Uczestnikom szkolenia. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą mogli Państwo wykorzystać w przyszłej pracy.

Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" Zakończenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18642523, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON