Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Absolwent"

Szanowni Państwo,

 mamy zaszczyt przedstawić Państwu film pt.: „Absolwent”, który promuje aktywność społeczną i zawodową absolwentów z niepełnosprawnością w ramach projektu pt.: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, która działa nieprzerwanie od 1996 r., kiedy to powstała z inicjatywy osób niepełnosprawnych i od samego początku pomaga osobom niepełnosprawnym w ich integracji ze społeczeństwem. W ramach prowadzonej od 2004r. Agencji Zatrudnienia wspieramy osoby niepełnosprawne w podjęciu zatrudnienia poprzez świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W Ośrodku Szkoleniowym oferujemy szkolenia zawodowe, m.in. w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL). Od 2010 r. Fundacja prowadzi Klub Integracji Społecznej, prowadząc działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Fundacja zrealizowała projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz z Liderem projektu Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W projekcie uczestniczyły osoby niepełnosprawne do 30 roku życia, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, posiadający niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ramach projektu Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z form wsparcia mających na celu aktywizację zawodową oraz społeczną poprzez udział w szkoleniach zawodowych, praktykach, stażach rehabilitacyjnych.

Wierzymy, że przekazany Państwu film pomoże w pracy z osobami niepełnosprawnymi i przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat posiadanych przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji, umiejętności i motywacji do aktywności zawodowej.

 

 


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19693195, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON