Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocze¶nienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ¶wiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jeste¶my do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

Dnia 13.05.2014 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera”, organizowane przez Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w ramach projektu pn. „Przekroczyć próg rynku pracy”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na szkolenie zostało zakwalifikowanych 10 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawno¶ci. Kurs obejmuje 154 godziny, w tym 63 godziny zajęć komputerowych przeznaczonych na zapoznanie się z MS Office, 91 godzin obejmuje czę¶ć teoretyczna. W czę¶ci teoretycznej uczestnicy podczas zajęć zapoznaj± się z zasadami redagowania pism, przyjmowania korespondencji, a także z  przepisami prawnymi dotycz±cymi form zatrudnienia oraz praktycznej obsługi urz±dzeń biurowych.

Uczestnicy szkolenia maj± możliwo¶ć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
co może zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!

Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera" Rozpoczęcie szkolenia pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z obsług± komputera"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19308440, aktualnie przegl±da j± 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON