Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

SZKOLENIE PT. UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE NA POZIOMIE ECDL

Czas trwania i sposób jej organizacji

 

 • 150 godzin (spotkania 2-3 razy w tygodniu, 7 godzin/dzień)
 • W ramach projektu "Sprawni w pracy" i "Mobilni na rynku pracy"
 • Szkolenia w grupie 10 osób

Wymagania wstępne

 

 • Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych – PROFIL UCZESTNIKA
 • Systematyczny udział w zajęciach, zaangażowanie w proces kształcenia

Cele szkolenia

 

Nabycie umiejętności informatycznych na poziomie ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Informatycznych (PTI)

Sposób sprawdzenia efektów

 

Egzamin wewnętrzny + egzamin zewnętrzny prowadzony przez egzaminatorów Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Certyfikat

 

ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216)

Tryb i miejsce prowadzenia zajęć

 

Zajęcia prowadzone w formie STACJONARNEJ w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie przy ul. ul. Krochmalnej 3/1

Uczestnicy szkoleń otrzymują

 

 • Stypendium szkoleniowe (4,00 zł. za 1 godzinę szkolenia)
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (do wyczerpania limitu)
 • Ubezpieczenie NW na czas trwania szkolenia
 • Pokrycie kosztów egzaminu w Polskim Towarzystwie Informatycznym
 • Materiały szkoleniowe (skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka)
 • Serwis kawowy

Kontakt w sprawie szkoleń

 

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi 
Ul. Krochmalna 3/1, 20 - 401 Lublin 
tel. 81 534 82 90, fax 81 534 82 95 
Email: praca@ffm.pl     www.praca.ffm.pl

Termin zgłoszeń

 

Upływa 15 września 2013 r., ograniczona liczba miejsc!

Źródło finansowania

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu - Profil Uczestnika Szkolenia

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

  

Ramowy program szkolenia

L.p.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

 • Pojęcia hardware i software
 • Sieci Internetowe i sposoby łączenia się z Internetem,
 • Pojęcia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT)
 • Ochrona bezpieczeństwa użytkowania komputera
 • Zagadnienia prawne związane z użytkowaniem komputera

7

2.

Moduł 2. Użytkowanie komputera

 • Korzystanie z głównych elementów systemu operacyjnego
 • Używanie funkcji pulpitu oraz skuteczne poruszanie się w środowisku graficznym
 • Podstawowe koncepcje zarządzania plikami
 • Używanie oprogramowania mającego na celu kompresję i dekompresję
 • Używanie prostego edytora tekstu oraz drukowanie

7

3.

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 • Przeszukiwanie sieci i zmiany ustawień przeglądarki
 • Poszukiwanie informacji oraz wypełnianie formularzy w sieci
 • Zapisywanie stron internetowych, ściąganie plików, kopiowanie zawartości stron
 • Bezpieczeństwo korzystania z poczty elektronicznej
 • Realizacja korespondencji drogą elektroniczną
 • Organizacja i zarządzanie przesyłkami e-maili

14

4.

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów – MS Word

 • Używanie programu do edycji tekstu – MS Word
 • Praca z dokumentami i zapisywanie ich w postaci różnych formatach plików
 • Wybór i stosowanie odpowiednich opcji formatowania
 • Wstawianie tabel, obrazów i rysunków
 • Przygotowanie dokumentów do wysyłki seryjnej
 • Stosowanie opcji ustawień strony
 • Sprawdzanie i edycja tekstu przed wydrukiem

35

5.

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne – MS Excel

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie
 • Tworzenie list, zaznaczanie, sortowanie, kopiowanie, itp.
 • Edycja wierszy i kolumn w arkuszu
 • Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji
 • Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie
 • Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów

35

6.

Moduł 5. Bazy danych – MS Access

 • Rozumienie istoty baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania
 • Tworzenie prostych baz danych i poglądu ich zawartości w różnych trybach
 • Tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości
 • Sortowanie lub filtrowanie tabeli lub formularza
 • Tworzenie kwerend i formularza
 • Tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków

35

7.

Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – MS PowerPoint

 • Rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji, zastosowanie różnych sposobów układu i wyglądu slajdów
 • Wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu, nadawanie tytułów slajdom
 • Wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów
 • Wstawianie i edycja obrazów i rysunków, stosowanie animacji

17

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19270247, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON