1 procent
zobacz >>>

Ogłoszenie o naborze do projektu - psycholog

Fundacja Fuga Mundi ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

w ramach projektu pn. „4 Kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe psychologiczne;,

- dobra znajomość metod diagnozy psychologicznej potencjału zawodowego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- obowiązkowość, komunikatywność, odpowiedzialność,

-  umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie porad psychologicznych beneficjentom ostatecznym uczestniczącym w projekcie.

 

4. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae.

 

5. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa zlecenie.

 

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13/1 w godzinach od 08.00 do 15.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@ffm.pl

 

Aplikację można składać w terminie do 05 grudnia 2011 r. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie.

 

Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U z 2002r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2019r.
Stronę odwiedzono 17849547, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON