1 procent
zobacz >>>

Relaks w Spa

W dniu 26.02.2013 r. uczestnicy projektu „Senior Aktywny” udali się do Naturalias Spa w Lublinie. Skrót SPA z ła­ci­ny ozna­cza "sanus per aquam", co prze­tłu­ma­czyć można "zdro­wie przez wodę". Fi­lo­zo­fia SPA to spo­sób na przy­wró­ce­nie har­mo­nii ciała i ducha po­przez ką­pie­le wodne oraz zwią­za­ne z nimi za­bie­gi. Ofer­ta SPA to sze­ro­ki za­kres za­bie­gów i zajęć po­zwa­la­ją­cych ode­rwać się od co­dzien­no­ści i zgieł­ku.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystać z następujących zabiegów :

Za­bie­gi po­pra­wia­ją sa­mo­po­czu­cie, od­mła­dza­ją­, wy­szczu­pla­ją­, mają właściwości re­ge­ne­rujące, re­lak­sa­cyj­ne oraz upięk­sza­ją­ ciało. Od­po­wied­nio do­bra­ne za­bie­gi ko­sme­tycz­ne opar­te na te­ra­piach wod­nych, ma­sa­żach, ma­skach na skórę - na­wil­żą, od­ży­wią i ujędr­nią ciało, a przez to po­mo­gą każ­de­mu za­dbać o dobrą kon­dy­cję i sa­mo­po­czu­cie.

Wszyscy Uczestnicy zabiegów byli zadowoleni z  przyjaznej atmosfery i komfortowych warunków oraz  z fachowej opieki ze strony profesjonalnego zespołu kosmetyczek, masażysty i fryzjerek. W trakcie oczekiwania na zabieg można było miło spędzić czas przy kawie i w miłym towarzystwie. Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, Uczestnicy mieli możliwość osiągnięcia lepszego wyglądu poprzez zmianę fryzury, wymodelowaną sylwetkę i doskonałe samopoczucie.

Wizyta w salonie Spa sprawiła, że każdy Uczestnik wyszedł zrelaksowany, zregenerowany i zdecydowany na to, aby odwiedzić Spa ponownie.

Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa Relaks w Spa

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18301889, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON