1 procent
zobacz >>>

Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

W dniu 09.01.2013 r. Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odwiedzili studenci II roku o kierunku  studiów pracownik socjalny z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Celem w/w spotkania było zapoznanie studentów z działalnością Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi. Pracownicy Agencji  przedstawili działalności Fundacji Fuga Mundi oraz omówili realizowane projekty jak i również wcześniej już zrealizowane. Studenci zostali poinformowani
o formach aktywizacji zawodowej, z jakich korzystać mogą osoby niepełnosprawne zarejestrowane
w Agencji Zatrudnienia (pośrednictwo pracy, szkolenia, staże zawodowe, warsztaty). Pośrednik pracy przedstawił wymagania pracodawców wobec pracowników i aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano także informacje na temat działalności woluntarystycznej w Agencji Zatrudnienia. W trakcie wizyty studenci mogli pogłębić swoją wiedzę na temat rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych aby móc stosować ją w trakcie wykonywania swojej pracy zawodowej.

Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Wizyta studentów w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18301574, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON