1 procent
zobacz >>>

Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica

W dniach 04.06.2012-06.06.2012 w o¶rodku  „Dom Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w D±browicy odbyły się warsztaty aktywizacyjne w ramach projektu „Trener Pracy”. Uczestnicy w liczbie 16 osób, brali aktywny udział w zajęciach, prowadzonych przez trenerów. Głównym założeniem zajęć było nawi±zanie owocnej współpracy w ramach aktywizacji zawodowej, poznanie swoich celów dotycz±cych dalszej ¶cieżki zawodowej oraz wyznaczenie konkretnego planu działania na najbliższe miesi±ce.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad rozwi±zaniami dotycz±cymi problemów jakie napotykaj± w znalezieniu pracy. Szukali skutecznych sposobów motywacji w osi±ganiu założonych celów. Bardzo pomocne okazały się prowadzone w parach rozmowy kwalifikacyjne. Jedna z osób wcielała się w rolę pracodawcy, druga była pracownikiem staraj±cym się o posadę. Jak sami uczestnicy stwierdzili, było to pouczaj±ce i bardzo przydatne ćwiczenie.

Warsztaty w opinii uczestników okazały się skuteczn± form± aktywizacji zawodowej.

Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica Warsztaty aktywizacji zawodowej - D±browica

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalno¶ć została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatno¶ci | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18603224, aktualnie przegl±da j± 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON